038-592-702-5

ติดต่อได้ที่เบอร์

จ. - ส. : 9:00 - 17:00

เปิดทำการเวลา

การติดตั้งวงกบ WPC แบบ(แห้งและเปียก)

เรามาดูวิธีการติดตั้ง วงกบ uPVC แบบแห้งและเปียดกันนะครับ ซึ่ง ใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง และทำไม uPVC ถึงดี เพราะ ไม่เปราะหักง่าย ป้องกันปลวก และ แมลง ทนน้ำ ทนชื้น มาดูกันว่าการติดตั้งต้อมีอุปกรณ์อะไรบ้าง ทำอย่างไรบ้าง

วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือสำหรับการติดตั้งวงกบ UPVC (แบบแห้ง)

1. ตลับเมตร
2. ระดับน้ำ
3. ฆ้อน
4. สว่านไฟฟ้า
5. ไขควง
6. ซิลิโคน
7. พุกพลาสติก
8. สกูร
9. เหล็กฉาบ 2 ชิ้น , เหล็กประกบข้าง 6 ชิ้น , แผ่นเหล็ก 10 ชิ้น
10. เหล็กดึงวงกบ
11. วงกบ 3 ขา

ขั้นตอนการติดตั้งวงกบ UPVC (แบบแห้ง)


1. นำขาวงกบทั้ง 3 ขามาประกอบ
2. ใช้เหล็กมุมฉากยิงยึดด้วยสกรู มุมบนทั้งสองด้าน
3. ติดแผ่นเหล็กหลังวงกบทั้ง 10 ชุด เพื่อยึดสกูรเกลียวปล่อยสำหรับยึดผนังปูน
4. ใส่เหล็กดึงเพื่อปรับขาวงกบด้านบน – ล่าง ให้ได้แนวฉาก
5. นำวงกบที่ประกอบแล้ว ไปใส่ในช่องผนังที่เตรียมไว้ ระยะห่างโดยรอบวงกบ
ช่องผนังปูนควรเว้นไว้อย่างต่ำ 5 ม.ม. และกำหนดระยะเจาะเพื่อเตรียม ติดตั้ง
วงกบเข้ากับช่องผนัง
6. กำหนดระยะเจาะรูผนัง เพื่อฝังพุกติดตั้งวงกบ ทั้ง 10 จุด
7. ใช้สว่านดอกเบอร์ 8 มม. เจาะตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ทั้ง 10 จุด
8. ฝังพุกเบอร์ 8 เข้ากับผนังปูนที่ทำการเจาะไว้ ทั้ง 10 จุด
9. ยึดด้วยสกูรเกลียวปล่อยเบอร์ 8 ความยาวสกูร 3 นิ้ว เพื่อยึดวงกบเข้ากบช่องผนังให้ครบทั้ง 10 จุด
10. ระหว่างยึดสกูรตรวจสอบระดับทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ
11. เก็บรอยต่อรอบวงกบกับผนังด้วยการยาแนวหรือซิลิโคน
12. ปิดรูสกูรเกลียวปล่อยด้วยจุกปิด

วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือสำหรับการติดตั้งวงกบ UPVC (แบบเปียก)


1. ตลับเมตร
2. ระดับน้ำ
3. ฆ้อน
4. สว่านไฟฟ้า
5.ไขควง
6. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
7. พุกพลาสติก
8. สกูร
9. เหล็กฉาก 2 ชิ้น , เหล็กประกบข้าง 10 ชิ้น
10. เหล็กดึงวงกบ
11. วงกบ 3 ขา

ขั้นการติดตั้งวงกบ UPVC (แบบเปียก)


1. นำขาวงกบทั้ง 3 ขามาประกอบ
2. ใช้เหล็กมุมฉากยิงยึดด้วยสกรู มุมบนทั้งสองด้าน
3. ติดเหล็กประกบข้างทั้ง 6 ชุด เพื่อยึดสกูรเกลียวปล่อยสำหรับยึดผนังปูน
4. ใส่เหล็กดึงเพื่อปรับขาวงกบด้านบน – ล่าง ให้ได้แนวฉาก
5. ใช้สกูรเกลียวปล่อย ขนาด 3 นิ้ว เบอร์ 8 มม. ยิงติดรอบวงกบ เพื่อทำเป็นจุดยึดกับเหล็ฏหนวดกุ้ง
6. นำวงกบที่ประกอบแล้วเข้าไปจัดวางในช่องประตูที่เว้นไว้แล้ว
7. ทำการเชื่อมสกูรวงกบกับหนวดกุ้ง เพื่อยึดติดกับเหล็กเสาเอ็น
8. ตรวจสอบระดับวงกบด้วยระดับน้ำขณะทำการเชื่อวงกบกับเสาเอ็น
9. ประกอบแบบหล่อด้านข้างและเทคอนกรีตให้เต็มแบบหล่อทิ้งไว้จนคอนกรีตแข็งตัว
10. วางเหล็กทับหลัง เชื่อมเหล็กทับหลังกับสกูรบนคานวงกบให้เรียบร้อย ประกอบแบบหล่อคานทับหลังและเทคอนกรีตให้เต็มแบบหล่อ รอจนคอนกรีตแข็งตัวและถอดไม้แบบออก
11.แกะแบบหล่อด้านข้างและคานวงกบออก
12. หลังจากถอดแบบหล่อ เพื่อทำการฉาบผนังต่อไป